پک 10 رنگ خودکار بیک اصل

ناموجود
In stock

 

 

بیک اصل

بدون جوهر پس دادن

دوام و استحکام ساچمه

ضخامت 1/6 میلی متر

روان

شفافیت رنگ

ساخت مکزیک

 


Roadie