3,900,000 ریال

  روز برگزاری: با هماهنگی آموزشگاه ساعت برگزاری: با هماهنگی آموزشگاه ساعات کلاس: 8 تعداد جلسات: 8 ظرفیت کلاس: 1 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

99,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

1,490,000 ریال

روز برگزاری: یک شنبه ها ساعت برگزاری: 16 تا 18:30 ساعات کلاس: 10 تعداد جلسات: 4 جلسات میدانی: 1 جلسه ظرفیت کلاس: 12 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

109,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

99,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

109,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

109,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

113,000 ریال
129,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

1,990,000 ریال

روز برگزاری: یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت برگزاری: 19:30 تا 21 ساعات کلاس: 15 تعداد جلسات: 10 ظرفیت کلاس: 8 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

299,999 ریال
390,000 ریال

    آموزش مقدماتی آموزش پیشرفته آموزش ایجاد ظرافت و ضخامت با جدیدترین متد آموزش یک دی وی دی آموزش مفردات آموزش اتصالات  

1,190,000 ریال

  روز برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت برگزاری: 18:30 تا 19:30 ساعات کلاس: 8 تعداد جلسات: 8 ظرفیت کلاس: 7 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

2,880,000 ریال

  روز برگزاری: سه شنبه ها ساعت برگزاری: 16 تا 18:30 ساعات کلاس: 16 تعداد جلسات: 6 ساعات و جلسات میدانی: 6 ساعت و 2 جلسه ظرفیت کلاس: 10 نفر شروع کلاس: سه شنبه 27 فروردین 98 مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

ناموجود

    دی وی دی آموزش کامل بسته 8 رنگی خودکار بیک اصل کیف جاخودکاری زیردستی خودکار ساخت مکزیک اصل  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

  استدلر اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر شفافیت رنگ ساخت آلمان  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

    طرح سنتی رنگ های متفاوت با کیفیت بالا و دوخت زیبا قابل شستشو ساخت هنرهای خودکار  

ناموجود

  بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک به همراه کیف جاخودکاری هدیه  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

    جنس چرم مصنوعی به صورت پوشه ای دوخت زیبا مناسب خوشنویسی با خودکار جنس باکیفیت رنگ قهوه ای سوخته